Informacija apie saugų labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) naudojimą
  1. „Ford“ įsipareigoja atsakingai gaminti, naudoti ir tvarkyti savo gaminius. Dėl šios priežasties palaikome REACH reglamento, kurį Europos Sąjunga išleido dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų, tikslus.

Mes ypač remiame EB reglamento 1907/2006 33 straipsnio 1 dalį. Todėl reglamentas taikomas labai didelį susirūpinimą keliančioms medžiagoms (SVHC), kurios šiuo metu yra autorizacijos sąraše.

Jei gaminyje yra šių medžiagų, svarbu užtikrinti saugų jų naudojimą. Todėl reglamentas sukurtas taip, kad klientai galėtų imtis tinkamų rizikos valdymo priemonių: mes visiškai palaikome šį tikslą.