Garantija

Garantijos galiojimo sąlygos

Kreipdamiesi į FORD atstovą dėl remonto, kuris įtrauktas į „Ford Protect“ sutartį, Jūs privalote pateikti atstovui automobilio serviso knygelę su savalaikiais (leistini nukrypimai: 1 mėn. arba 1 500 km) įrašais ir spaudais patvirtinančiais, kad automobilis buvo periodiškai aptarnaujamas pagal standartinį FORD automobilių aptarnavimo planą, ir atstovui pareikalavus, šiuos aptarnavimus patvirtinančias sąskaitas. Visos garantine tvarka pakeistos detalės tampa kompanijos nuosavybe. Daugiau apie tai galite perskaityti „Serviso knygelėje“, „Ford Protect“ ir „Ford Assistance“ sutarties sąlygose.

Jei detalė, kuriai galioja garantija, sugenda dėl medžiagų kokybės ar gamintojo kaltės, FORD apmoka visas pakeitimo ar remonto išlaidas, įskaitant ir darbų kainą. Bazinės FORD garantijos sąlygos nurodytos Techninių aptarnavimų žurnale, išduodamame su nusipirktu automobiliu.

Apribojimai
 

„Ford Protect“ netaikomas gedimams įvykusiems dėl automobilio pažeidimo avarijos metu, jeigu automobilis naudojamas ne pagal paskirtį, dėl nepriežiūros arba jeigu buvo kreiptasi į FORD atstovą vėliau negu per septynias dienas po to, kai įvyko gedimas; „Ford Protect“ sutartis automatiškai nutraukiama, jeigu buvo pakeista bet kurios automobilio sistemos konstrukcija, jeigu automobilis buvo nuomojamas arba naudojamas kaip „taksi“, jeigu automobiliu buvo važiuojama lenktynėse arba ralyje; jeigu yra akivaizdžių požymių, kad buvo bandoma keisti automobilio odometro rodmenis; jeigu automobilis nebuvo periodiškai aptarnaujamas pagal standartinį FORD automobilių aptarnavimo planą.